Get Adobe Flash player

Dla kogo?

Oferta NEUROFIT jest kierowana w szczególności do:

Dzieci i młodzieży

  •    Maturzystów, uczniów przed egzaminami, maturą i w okresach intensywnej nauki
  •    Uczniów wybitnie uzdolnionych
  •    Uczniów z trudnościami szkolnymi ADHD, ADD, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią itp.

Osób aktywnych zawodowo lub sportowo np:

  •    Osoby na kierowniczych stanowiskach
  •    Osoby, od których wymagane jest kreatywne działanie, myślenie (reklama, zawody artystyczne, sport)
  •    Osoby pracujące w ciągłym stresie (funkcjonariusze służb mundurowych)

Seniorów, dla których sprawność umysłowa jest równie ważna co sprawność fizyczna.