Get Adobe Flash player

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Skąd mam wiedzieć, że to naprawdę działa?

 

Działanie metody jest matematycznie policzalne za pomocą elektroencefalogramu podłączonego do komputera. Dzięki Specjalnym programowym zestawieniom statystycznym trenujący jest w stanie na bieżąco śledzić swój postępy podczas treningów. Jest to oficjalna metoda leczenia wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych będąca spójnym podejściem terapeutycznym w ramach medycyny umysłu i ciała. Metoda Biofeedback zyskała uznanie w placówkach służby zdrowia i gabinetach terapeutycznych – stanowi wsparcie leczenia niektórych schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych.

 

2. Czy Neurofeedback jest bezpieczny?

 

Po treningu Biofeedback klienci czują się czasem lekko senni lub pobudzeni- w zależności od wyznaczonego celu treningu. Jest to metoda zupełnie bezinwazyjna. Podczas sesji klient sam ćwiczy swój umysł (jak na siłowni), trener tylko towarzyszy i motywuje do dalszej pracy. Biofeedback jest coraz częściej wykorzystywany w psychologii, medycynie, czy edukacji właśnie ze względów na BRAK SKUTKÓW UBOCZNYCH.

 

3. Czy to boli?

 

Elektrody są przyklejane do głowy za pomocą specjalnej pasty klejąco-przewodzącej. Pasta jest łatwo zmywalna (ścieramy chusteczką), nie powoduje żadnych podrażnień i nie pozostawia śladów jej użycia. Dalszy przebieg treningu nie wiąże się z żadnymi nieprzyjemnymi doznaniami.

 

4. Czy Biofeedback jest dla każdego?

 

Treningi mózgu, wymagają zaangażowania i determinacji trenującego. Osoby które nie mają motywacji lub oczekują automatycznych rozwiązań nie uzyskają znaczących wyników w żadnej dyscyplinie.

 

5. Ile czasu trwa pojedynczy trening Neurofeedback?

 

Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 - 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia. Bardzo skuteczny jest trening codzienny. Trening Biofeedback zaczyna się zawsze kilkuminutową relaksacją. Następnym etapem jest trening ‘właściwy’, czyli Biofeedback. Sesja Biofeedback składa się na ogół z ok. 10 ‘rundek’, które trwają 2- 3 minuty . Czas wizyty w zależności od potrzeb wynosi zazwyczaj 40-60 minut.

6. Czy biofeedback jest dobry na wszystko?

 

Treningów Neurofeedback nie można traktować, jak  ‘leku na całe zło’. Metoda ta ćwiczy umysł, uczy relaksacji, świadomości własnego ciała. Czasem jednak przyczyny dolegliwości sięgają dużo głębiej. Jeśli analiza aktywności mózgu nie wskazuje obszarów, które wymagają stymulacji, proponujemy klientowi dalsze poszukiwanie przyczyn swoich problemów i kontakt z innym specjalistą.
Podsumowując: Neurofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, może być także stosowana jako metoda wspierająca wytypowaną przez lekarza terapię, ale jej nie zastąpi.

 

7. Jak przygotować się do sesji Biofeedback?

 

Przed treningiem nie zaleca się: picia dużej ilości mocnej kawy, zażywania środków pobudzających lub uspokajających ( każdorazowe odstawienie leków wymaga konsultacji lekarza), zjedzenia zbyt obfitego posiłku tuż przed sesją. W przebiegu treningu przeszkadzać mogą także: uczucie głodu lub silne pragnienie, telefon komórkowy, kolczyki lub klipsy na uszach, duża ilość środków do stylizacji na włosach.
Rodzicom młodszych dzieci zaleca się wytłumaczenie dziecku gdzie i w jakim celu się udają. Dzieci powinny wiedzieć, że w gabinecie znajduje się duży wygodny fotel, że terapeuta zakłada elektrody na głowę itp. Wyczerpująca wiedza dziecka dotycząca terapii i zrozumienie jej celu zwiększa motywację małego pacjenta, a tym samym przyspiesza efekty treningu.

 

8. Czy przerwanie treningu powoduje utratę dotychczasowych wyników?

 

Na trwałość treningu ma wpływ oczywiście długość i częstotliwość spotkań. Przerwanie treningu zbyt wcześnie sprawia, że jego efekty są krótkotrwałe. Jednak przeprowadzenie pełnej terapii daje długotrwałe rezultaty. Opanowane i utrwalone umiejętności utrzymują się tak długo, jak długo klient je wykorzystuje. Przy ustalaniu harmonogramu treningu należy uwzględnić dłuższe wyjazdy, przerwy wakacyjne, itp.

 

9. Po jakim czasie widać efekty terapii?

 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Efekty terapii mają związek z wieloma czynnikami, jak np. przyczyna i rodzaj problemu, systematyczności i częstotliwość treningu, zaangażowanie i motywacja klienta, wiek itp. Zazwyczaj pierwsze efekty widać po ok. 10-15 sesjach, choć są to dane uzyskane z indywidualnych doświadczeń trenujących. Klienci wskazują, iż jednym z pierwszych efektów treningu jest poprawa jakości snu. Często bezpośrednio po zakończeniu sesji trenujący mówią o odczuwaniu lekkiego pobudzenia lub też zrelaksowania.

 

10. Czy mogę w każdej chwili zrezygnować z treningu?

 

Decyzję o przerwaniu treningu zawsze podejmuje klient. Jednakże zaleca się, by nie przerywać treningu wcześniej niż po ok. 5 tygodniach, a w niektórych wypadkach dłużej. Ważne jest zatem przemyślenie i zaplanowanie terapii ( wkomponowanie jej np. w plan urlopowy i ew. służbowe wyjazdy).

 

11. Za dwa tygodnie mam ważne egzaminy/wystąpienie, czy Biofeedback może mi pomóc?

 

Z uwagi na to, iż pierwsze efekty terapii widoczne są najwcześniej po ok. 10-15 sesjach, odbycie kilku sesji przed egzaminami nie daje oczekiwanych rezultatów. Treningi muszą być przeprowadzane systematycznie z odpowiednią częstotliwością (najlepiej 2-3 razy w tygodniu). To trochę tak, jakby pójść na 2 tygodnie przed ‘zawodami w podnoszeniu ciężarów’ na siłownię i spodziewać się spektakularnych efektów. Na dwa tygodnie przed egzaminem polecamy trening relaksacji GSR Biofeedback lub trening przyspieszający Peak Frequency Alpha, czyli „podkręcenie procesora” – przyda się do następnych egzaminów.