Get Adobe Flash player

Zespół

 

 

Wyznajemy zasadę, iż dobro i zadowolenie Naszych Klientów jest najwyższą wartością, dlatego też stale udoskonalamy nasz warsztat psychologiczny:
 

        mgr Magdalena Filipczak - Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, o kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Przygotowanie Pedagogiczne w Katowicach. Odbyłam liczne praktyki i staże, min.: w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowski na Oddziale Psychiatrii w Warszawie,

w Fundacji „Dzieci Niczyje” w Warszawie, w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, w Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Zespole Szkół Gimnazjalnych nr 1 w Gliwicach. Wiedzę z zakresu psychologii i Interwencji Kryzysowej poszerzałam i nadal poszerzam biorąc udział w licznych szkoleniach, treningach, kursach, warsztatach czy konferencjach.
 
Pracuję głównie z ludźmi dorosłymi, a także z młodzieżą. Aktualnie jestem zatrudniona w państwowej instytucji, gdzie zajmuję się pracą z osobami, które stanęły  w obliczu trudnych, kryzysowych sytuacji życiowych, doświadczyły bądź doświadczają wydarzeń o wysokim poziomie stresu (wydarzeń traumatycznych) oraz z osobami  z zaburzeniami stresu pourazowego. Prowadzę także szkolenia umiejętności miękkich i grupę wsparcia dla osób doznających przemocy.
 
W kręgu moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim psychologia kliniczna
i psychotraumatologia.

 
 
 
        mgr Tomasz Piątek - Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończył studia na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczno - sądowa. Tytuł zawodowy uzyskał pisząc pracę magisterską na temat: „Charakterystyka sprawców przestępstw przeciwko mieniu”. Od 2012r certyfikowany trener I stopnia  EEG Biofeedback (nr cert. 80/2012). Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Przygotowanie Pedagogiczne w Katowicach. W czasie studiów odbywał liczne praktyki zawodowe w zakładach karnych m.in. Raciborzu, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Strzelcach Opolskich.
 
Założyciel firmy Neurofit. Aktualnie swoje doświadczenie w posługiwaniu się metodą EEG Biofeedback poszerza z pasją i zaangażowaniem, w pełni wykorzystując swoją wiedzę i nabyte umiejętności w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach. Bardzo ceni sobie kreatywność i aktywne spędzanie czasu.