Get Adobe Flash player

Standardy etyczne w naszej pracy

 

 

  1. W naszej pracy kierujemy się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa zatwierdzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w grudniu 1991 roku.
  2. Zgodnie z ustaleniami kodeksu pracę z naszymi klientami rozpoczynamy zawsze od wnikliwej diagnozy, po której następuje uzgodnienie z klientem celów oraz planu dalszej pracy.
  3. Dążymy do tego, by zgłaszająca się do nas osoba czuła, że akceptujemy i szanujemy jej system wartości, jej prawo do podejmowania własnych decyzji, i że będziemy starali się jej pomóc w najkrótszym, możliwym do osiągnięcia celów, czasie.
  4. Staramy się, by przy wyborze naszych technik diagnostycznych i oddziaływań psychologicznych brać pod uwagę skumulowaną wiedzę na ten temat i wyniki najnowszych nadań w tej dziedzinie.
  5. Szczególną wagę przykładamy do utrzymywania tajemnicy zawodowej.