Get Adobe Flash player

ADHD


ADHD jest zaburzeniem, którego pierwsze objawy pojawiają się już w wieku szkolnym. Dziecko w tym czasie charakteryzuje się impulsywnością i brakiem koncentracji. Optymizmu dodaje jednak fakt, że w 50% ustępują one w dorosłym wieku, a pozostałością są jedynie niewielkie pozostałości, które świadczą o zaburzeniu. Jakie objawy mogą dawać o sobie znać? Wymienia je Brytyjskie Towarzystwo Psychofarmakologii.

Mogą nimi być: trudności z zachowaniem ciszy i zabieranie głosu bez oczekiwania na swoją kolej, źle wykształcone zdolności organizacyjne, podatność na stres, zapominalstwo, przerywanie i przeszkadzanie innym, ogólna drażliwość i niecierpliwość, impulsywność i podejmowanie ryzykownych zachowań, wahania nastrojów i porywczość, trudności ze słuchaniem, nieuważność dotycząca szczegółów, brak koncentracji uwagi, gubienie przedmiotów lub pozostawianie ich nie na swoim miejscu, trudności z postępowaniem wg instrukcji, niewyczuwanie reguł i czasu w trakcie rozmowy, trudność w usiedzeniu na jednym miejscu, rozpoczynanie wielu czynności naraz i problem z ich zakończeniem, a także trudność z utrzymaniem uwagi na zadaniach lub czynnościach, które są nużące.


Skuteczność treningów EEG Biofeedbacku w leczeniu ADHD została potwierdzona licznymi badaniami. Wyniki stwierdzają poprawę zdolności koncentracji i kontroli nad odruchami po zakończeniu treningów EEG biofeedback (Lubar 1995, Kaiser i Othmer 2000). Jest to metoda, która nie wykazuje żadnych skutków ubocznych i co bardzo istotne pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przyjmowane dawki leków. Dla uzyskania poprawy funkcjonowania należy przeprowadzić od 20 do 60 treningów.

Nadmiar thety jest podstawowym problemem zespołów zaburzeń uwagi (ADD/ADHD). Dzięki treningom dzieci uczą się koncentrować. Trening podnoszący SMR (13-15 Hz) pozwoli zmniejszyć impulsywność, nauczyć się spokojnej samokontroli a przed podjęciem zadania, zastanowienia się nad jego konsekwencjami. Z badań przeprowadzonych na grupie dzieci z ADD wynika, że jeśli podczas treningów, zajdzie realna zmiana w zapisie EEG, skutki treningów są trwałe. W przypadku w/w grupy, utrzymywały się one po 10 latach po zakończeniu treningów EEG Biofeedback (Lubar,1999).


Więcej na temat ADHD można przeczytać tutaj lub zobaczyć co powie Krzysztof Skiba.