Get Adobe Flash player

Problemy szkolne dys...

Najnowsze badania potwierdzają, że dysleksja jest przyczyną zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowo – wzrokowych i motoryki. Około 10 – 15% dzieci w wieku szkolnym, mimo przeciętnej bądź ponadprzeciętnej inteligencji, ma poważne trudności w nauce. 
Doświadczenie pokazuje, że samo zwiększenie ilości ćwiczeń w czytaniu i pisaniu jest metodą mało efektywną. W taki sposób walczymy tylko z objawami bagatelizując przyczyny – źródło problemu.

Badania dowiodły, iż średnio u 85%  dzieci z minimalnym uszkodzeniem mózgu EEG Biofeedback poprzez - normalizację EEG i jego szybsze dojrzewanie wpływa na usprawnienie efektywności funkcji poznawczych, skrócenie czasu reakcji i utrwalenie wyników uczenia się, a także polepszenie rozwoju mowy.

 ŻRÓDŁO:

M.Pakszys: EEG Biofeedback - metoda doskonalenia funkcji poznawczych /materiały IMID Warszawa 2000 r./