Get Adobe Flash player

Zaburzenia mowy, jąkanie

Zaburzenia mowy występować mogą w różnych postaciach i o różnym nasileniu ( afazja, dyzartria, jąkanie). Jakiekolwiek zakłócenia funkcji komunikacyjnych wpływają negatywnie na stosunki społeczne pacjenta, jego stosunek do samego siebie oraz otaczającego świata. Osoby mające problemy z mową unikają często codziennych sytuacji społecznych takich, jak: wyjście do sklepu, na pocztę itp.

PROPONOWANE FORMY POMOCY:

  • TRENING EEG BIOFEEDBACK
  • TRENING GSR BIOFEEDBACK
  • TERAPIA USTNO-TWARZOWA
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • TERAPIA TAKTYLNA

 

TRENING EEG BIOFEEDBACK

Na podstawie licznych doświadczeń w stosowaniu metody EEG biofeedback stwierdzić można, iż ma ona skuteczne zastosowanie w leczeniu zaburzonych funkcji komunikacyjnych, szczególnie związanych z nadmiernym napięciem emocjonalnym np. jąkanie.

Treningi EEG Biofeedback (skoncentrowane w tym wypadku na pracy ośrodka mowy) redukują nadmierne napięcie i usprawniają pracę centralnego układu nerwowego, co przekłada się na zwiększenie płynności mowy. Pozwala to zwiększyć pewność siebie pacjenta i pozytywnie wpływa na poprawę kontaktów interpersonalnych.

TRENINGI GSR BIOFEEDBACK

Ten rodzaj  Biofeedbacku mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest najbardziej czułym pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku. W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Biofeedback GSR pomaga rozwinąć świadomość wyuczonych odpowiedzi na stres, a także nauczyć podstawowych umiejętności samoregulacyjnych.  Urządzenie daje natychmiastową informację zwrotną dotyczącą najmniejszej nawet zmiany ( w stronę relaksu lub wyciszenia albo odwrotnie: pobudzenia i zdenerwowania). Zastosowanie urządzenia pomaga dostosować do indywidualnych potrzeb odpowiednie techniki relaksacyjne, gdyż w prosty sposób pokazuje ich skuteczność.  Metoda wykorzystywana jest szczególnie w leczeniu zaburzeń mowy o podłożu stresogennym (np. jąkanie)

NEUROSENSOMOTORYCZNA TERAPIA USTNO-TWARZOWA wg dr Swietłany MAsgutowej i dr Anny Regner

Terapia dr S. Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno- twarzowym. Jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Integracja Odruchów Twarzy jest jednym z elementów całościowej metody dr S. Masgutowej.

Program może pomóc osobom, u których proces rozwoju odruchów twarzy jest nie zakończony oraz u których występują odruchy cząstkowe lub patologiczne utrudniające prawidłową motorykę twarzy (ustalenie pozycji głowy i jej koordynacja z całościowym ruchem ciała a także z rozwojem nawyków jedzenia, rozwoju mowy itd.)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia rozpoczyna się zdiagnozowaniem problemu i polega na prowadzeniu regularnych ćwiczeń nakierowanych na nauczanie prawidłowej mowy.

TERAPIA TAKTYLNA

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku.

Wrażenia dotykowe docierają ze wszystkich obszarów skóry do mózgu, pobudzając wiele różnych jego obszarów i poziomów: od pnia mózgu, wzgórza poprzez układ limbiczny (odpowiedzialny za emocje), aż do płata ciemieniowego (czuciowej kory mózgu). Skóra jest najbardziej rozległym organem naszego ciała. Bogata jest w liczne receptory lekkiego i silnego dotyku, nacisku, ciepła, zimna, bólu oraz propriocepcji (wrażenie z mięśni, ścięgien i układu przedsionkowego, które sprawia, że mózg może zdecydować o ruchu oraz pozycji ciała i jego części w przestrzeni).

Terapia taktylna wpływa również na dojrzałość niektórych funkcji psychicznych, a także zwiększa produkcję hormonu NCW (Nerwowego Czynnika Wzrostu) w mózgu, który podwyższa aktywność układu nerwowego.
Terapia Taktylna ma celu zrównoważyć system nerwowy (procesy pobudzania i hamowania), co zwiększa skuteczność działań terapeutycznych.

TERAPIA RĘKI

Nasze ręce służą nam do komunikacji i  radzenia sobie z codziennymi zadaniami. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców, zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku do innych części ciała. Stymulowanie dłoni pośrednio wiąże się ze stymulowaniem ośrodka mowy, dlatego terapia ręki zalecana jest często w przypadku problemów z mową.