Get Adobe Flash player

Szybka nauka - trening koncentracji

Naucz się jak wydajniej i szybciej przyswajać informacje.   Nie możliwe?


     Trudności w nauce często wynikają z zaburzeń tzw. funkcji podstawowych mózgu. Przeprowadzone badania wykazały, iż u dzieci z trudnościami w nauce występowały podwyższone poziomy fal mózgowych Alfa i Theta, co może negatywnie wpływać na koncentrację uwagi, zapamiętywanie, panowanie nad emocjami, czytanie, pisanie, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego. Więcej informacji na temat skutków przeciążenia nauką można znaleźć w zamieszczonym artykule: "SUPERDZIECI "

Trening czyni mistrza

W naszym punkcie rozwoju podczas treningu nic nie dodajemy ani nie zabieramy z mózgu. Odczytujemy jedynie jakie fale mózgowe są tworzone i które są prawidłowe. Za tworzenie prawidłowych fal nagradzamy trenującego. Za nieprawidłowe wygrywa komputer. Jest to szybkie uczenie mózgu by tworzył te najlepsze i poprawne fale mózgowe. Umiejętność samoregulacji fal mózgowych to tylko wstęp do efektywnego uczenia się. W dalszej perspektywie stosuje się tzw. strategie metakognitywne, to znaczy takie, które pomogą przełożyć wypracowany rezultat, na sytuacje zwykłej nauki, zarówno szkolnej jak i akademickiej. Usprawnianie uczenia się dotyczy zarówno sytuacji, gdy osoba posiada konkretne problemy w nauce i koncentracji uwagi, jak i takich osób, którym zależy na rozwoju siebie i lepszych efektach naukowych. Procesy uczenia się i uwagi są dość dobrze zbadane, także w warunkach polskich. Nie brakuje więc dowodów na skuteczność metod biofeedback, we wspomaganiu uczenia się:

Badania dotyczące skuteczności EEG Biofeedback w treningu procesu uczenia się dowiodły:
6/6 dzieci wykazuje polepszenie (Lubar i Lubar 1984);
24 z 24 dzieci odniosło pozytywne efekty z Biofeedback (Tansey 1990).

Źródło:

H. Trzebiński, W. Słomko, W. Hagner, M. Dzierżanowski.  (2008) Biofeedback jako metoda wspomagająca proces uczenia się. [w:] Edukacja XXI wieku bez barier. ss. 457-460. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Fernandez, T., Herrera, W., Harmony, T., Diaz-Comas, L., Santiago, E., Sanchez, L., Bosch, J., Fernandez-Bouzas, A., Otero, G., Ricardo-Garcell, J., Barraza, C., Aubert, E., Galan, L., & Valdes, P. (2003). EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning disabled children. Clinical Electroencephalography, 34(3), 145-150.

Orlando, P. C., & Rivera, R. O. (2004). Neurofeedback for elementary students with identified learning problems. Journal of Neurotherapy, 8(2), 5-19.

Lubar, J. F. (1985). EEG biofeedback and learning disabilities. Theory into Practice, 26, 106-111